E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Rural renaissance – rozvoj venkova

V rámci programu Horizont 2020, části Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy (SC2 Food) byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Rural renaissance. Nejbližší uzávěrka pro některá témata je 23. 1. 2019.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou v této výzvě zajímavá témata z oblasti geografie – rozvoje venkova.

Novinka 27. 7. 2018: Do výzvy byla přidána 2 nová témata – viz Otevřená témata.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.

V těchto části SC2 Food jsou podporovány projekty řešené mezinárodními konsorcii  s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

Přehled témat na toky 2018 – 2019

Témata, která se zdají relevantnější pro Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedena tučně.
Je zde uveden i přibližný počet projektů, které mají být financovány – jedná se o odhad na základě alokací.
(Informace o tématech s uzávěrkou 13. 2. 2018 byly pro přehlednost odstraněny.)

Témata s uzávěrkou 23. 1. 2019 (v případě dvoukolového hodnocení jde o uzávěrku prvního kola).

From farm to society: understanding dynamics and modernising policies

Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions

Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 11. 2017.
Úprava 13. 12. 2017 (doplněn odkaz na záznam informačního dne v Bruselu).
Úprava 14. 2. 2018 (smazány informace o tématech s uzávěrkou 13. 2. 2018).
Úprava 3. 7. 2018 (odkaz na zasílání novinek).
Úprava 4. 7. 2018 (odstraněn odkaz na informační den v Bruselu 2017 a přidán odkaz na informační den v Bruselu 2018).
Úprava 27. 7. 2018 (doplněna nově zveřejněná témata a brožura EIP-Agri pro 2019, odebrána brožura pro 2018).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 01.11.2017 17:05

Akce dokumentů