E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Blue growth – výzkum a inovace moří a oceánů

V rámci programu Horizont 2020, části Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy (SC2 Food) byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Blue growth. Nejbližší uzávěrka pro některá témata je 23. 1. 2019.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou v této výzvě zajímavá témata z oblasti biologie.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

 • Call: Blue growth – odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti, uzávěrka atd.)
 • Pracovní program části SC2 Food – navíc k plnému znění všech témat obsahuje celkový kontext, kritéria způsobilosti, hodnotící kritéria, informace o finančních alokacích.
 • Informace o SC2 Food pro české zájemce – novinky, akce, národní kontakt etc.
  Zajímá Vás konkrétní část programu Horizont 2020? Zaregistrujte se k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)
 • Videa a prezentace z informačního dne v Bruselu k tématům pro rok 2019 v části SC2 Food (25. 6. 2018).

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.

V těchto části SC2 Food jsou podporovány projekty řešené mezinárodními konsorcii  s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Grantová schémata a způsob hodnocení

 • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
 • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
 • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

 • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
 • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

Přehled témat na toky 2018 – 2019

Témata, která se zdají relevantnější pro Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedena tučně.
Je zde uveden i přibližný počet projektů, které mají být financovány – jedná se o odhad na základě alokací.
(Informace o tématech s uzávěrkou 13. 2. 2018 byly pro přehlednost odstraněny.)

Témata s uzávěrkou 23. 1. 2019 (v případě dvoukolového hodnocení jde o uzávěrku prvního kola).

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 11. 2017.
Úprava 13. 12. 2017 (doplněn odkaz na záznam informačního dne v Bruselu).
Úprava 14. 2. 2018 (smazány informace o tématech s uzávěrkou 13. 2. 2018).
Úprava 3. 7. 2018 (odkaz na zasílání novinek).
Úprava 4. 7. 2018 (odstraněn odkaz na informační den v Bruselu 2017 a přidán odkaz na informační den v Bruselu 2018).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 01.11.2017 17:50

Akce dokumentů