E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Better health and care

V rámci programu Horizont 2020, části Health, Demographic Change and Wellbeing (SC1 Health) je otevřená výzva k podávání návrhů projektů Better health and care, economic growth and sustainable health systems. Nejbližší uzávěrky pro některá témata jsou 2. 10. 2018 a 16. 4. 2019..

Některá témata mohou být zajímavá pro biology, chemiky nebo geografy, jejichž výzkum má souvislost se zdravím nebo zdravotní péčí.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.

V části SC1 Health jsou podporovány projekty řešené mezinárodními konsorcii  s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Poznámka: V této části programu jsou otevřeny také výzvy Digital transformation in Health and Care a Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care, které se ale pro fakultu nezdají být tematicky relevantní.

Témata na roky 2018 – 2019

Pro Přírodovědeckou fakultu by mohla být zajímavá například následující témata (2 témata, která se zdají zajímavá více než jiná, jsou uvedena tučně, přehled všech témat najdete na stránce výzvy).
Je zde uveden i přibližný počet projektů, které mají být financovány – jedná se o odhad na základě finančních alokací.
Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.
(Informace o tématech s uzávěrkami 6. 2. 2018 a 18. 4. 2018 byly pro přehlednost odstraněny.)

Témata s uzávěrkou 2. 10. 2018 (jde o uzávěrku prvního kola dvoukolového hodnocení).


Témata s uzávěrkou 16. 4. 2019

Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 16. 11. 2017.
Úprava 23. 1. 2018 (doplněn odkaz na záznam informačního dne v Bruselu; odebrán odkaz na informační den v Praze).
Úprava 23. 4. 2018 (smazány informace o tématech s uzávěrkou 6. 2. 2018 a 18. 4. 2018).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 16.11.2017 12:35

Akce dokumentů