E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Industrial sustainability – katalýza, ukládání energie

V rámci programu Horizont 2020, části Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (NMBP) byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Industrial sustainability. Nejbližší uzávěrka pro některá témata je 22. 1. 2019.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou v této výzvě zajímavá témata z oblasti katalýzy, chytrých materiálů, materiálů a technologií pro ukládání energie.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

 • Call: Industrial sustainability – odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti, uzávěrka atd.)
 • Pracovní program části NMBP – navíc k plnému znění všech témat obsahuje celkový kontext a informace o finančních alokacích.
 • Informace pro české uchazeče: nanotechnologiepokročilé materiálybiotechnologie 
  – novinky, akce, národní kontakt etc.
  Zajímá Vás konkrétní část programu Horizont 2020? Zaregistrujte se k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.

K části NMBP proběhne 22. 11. 2017 Národní informační den – Informace o akci.

V části NMBP jsou podporovány projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením průmyslu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Grantová schémata a způsob hodnocení

 • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
 • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
 • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

 • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
 • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

Přehled témat na toky 2018 – 2019

Témata, která se zdají relevantnější pro Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedena tučně.
Je zde uveden i přibližný počet projektů, které mají být financovány – jedná se o velmi hrubý odhad, protože finanční alokace je často společná pro více témat.
Témata z podkapitol Sustainable process industry a Energy-efficient buildings zde nejsou uvedena, protože se nezdají být pro Přírodovědeckou fakultu relevantní.
(Informace o tématech s uzávěrkou prvního kola 23. 1. 2018 byly pro přehlednost odstraněny.)


Témata s uzávěrkou 22. 1. 2019 (jde o uzávěrku prvního kola).

Catalysing the circular economy

CE-NMBP-25-2019: Photocatalytic synthesis (RIA, two-stage); 2-5 projektů.

Clean energy through innovative materials

LC-NMBP-27-2019: Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage (RIA, two-stage); 3-5 projektů.

LC-NMBP-29-2019: Materials for non-battery based energy storage (RIA, two-stage);
3-5 projektů.

LC-NMBP-32-2019: Smart materials, systems and structures for energy harvesting
(RIA, two-stage); 3-5 projektů.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 30. 10. 2017.
Úprava 26. 1. 2018 (smazány informace o tématech s uzávěrkou 23. 1. 2018).
Úprava 3. 7. 2018 (odkaz na zasílání novinek).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 30.10.2017 17:00

Akce dokumentů