E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Foundations for tomorrow’s industry – nanotechnologie, materiály

V rámci programu Horizont 2020, části Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (NMBP) byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů Foundations for tomorrows industry. Nejbližší uzávěrka pro některá témata je 22. 1. 2019.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou v této výzvě zajímavá témata z oblasti nanotechnologií a materiálového výzkumu.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témataGrantová schémata a způsob hodnocení.

K části NMBP proběhne 22. 11. 2017 Národní informační den – Informace o akci.

V části NMBP jsou podporovány projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením průmyslu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

Přehled témat na toky 2018 – 2019

Témata, která se zdají relevantnější pro Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedena tučně.
Je zde uveden i přibližný počet projektů, které mají být financovány – jedná se o velmi hrubý odhad, protože finanční alokace je často společná pro více témat.
(Informace o tématech s uzávěrkou prvního kola 23. 1. 2018 byly pro přehlednost odstraněny.)


Témata s uzávěrkou 22. 1. 2019 (jde o uzávěrku prvního kola):

Open innovation test beds

DT-NMBP-03-2019: Open Innovation Test Beds for nano-enabled surfaces and membranes
(IA, two-stage)
; 3-7 projektů.

Materials characterisation and computational modelling

DT-NMBP-08-2019: Real-time nano-characterisation technologies (RIA, two-stage); 3-4 projekty.

DT-NMBP-10-2019: Adopting materials modelling to challenges in manufacturing processes (RIA, two-stage); 3-4 projekty.

Governance, science-based risk assessment and regulatory aspects

NMBP-15-2019: Safe by design, from science to regulation: metrics and main sectors
(RIA, two-stage)
; 4-5 projektů.


Téma s uzávěrkou 3. 9. 2019:

Materials characterisation and computational modelling

Governance, science-based risk assessment and regulatory aspects

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 30. 10. 2017.
Úprava 26. 1. 2018 (smazány informace o tématech s uzávěrkou 23. 1. 2018).
Úprava 3. 7. 2018 (odkaz na zasílání novinek).
Úprava 27. 7. 2018 (doplněno nové téma).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 30.10.2017 09:50

Akce dokumentů