E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzvy: nanotechnologie, biotechnologie, materiály

V rámci programu Horizont 2020, části Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (NMBP) jsou otevřeny výzvy k předkládání nárvtzhů mezinárodních projektů. Nejbližší uzávěrka je 15. 4. 2020 20. 4. 2020.

Některá témata mohou být zajímavá například pro chemiky nebo biology, jejichž výzkum souvisí s biotechnologiemi, nanotechnologiemi nebo výzkumem materiálů. Podporovány jsou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu – zejména průmyslu (obvyklá velikost konsorcia v NMBP bývá cca 7 – 25 subjektů).
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

UPOZORNĚNÍ: Výzkumníci, kteří se chtějí do některého z projektů této výzvy zapojit, mohou pro uchopení tématu výzvy, plánování projektu a přípravu žádosti využít konzultace se zástupci Evropské rozvojové agentury. V případě zájmu prosím kontaktujte Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.


Příklady témat pro rok 2020

Jsou zde uvedeny příklady témat, která by mohla být zajímavá pro Přírodovědeckou fakultu, odkaz na seznam všech témat je vložen na název dané výzvy. V případě témat s dvoukolovým hodnocením je uvedena uzávěrka pro předběžné návrhy předkládané do prvního kola hodnocení.
Uvádíme i přibližný počet projektů, které mají být financovány (jde o hrubý odhad na základě finančních alokací).
Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.

Uzávěrka 12. 12. 2019,
výzva FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY
:

výzva TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY:

Uzávěrka 5. 2. 2020,
výzva FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY:

Uzávěrka 15. 4. 2020 20. 4. 2020,
výzva TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY:


Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% (není-li explicitně uvedeno jinak) pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, obecně se konsorcia nejčastěji skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

  • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 22. 10. 2019.
Aktualizováno 10. 2. 2020 (úprava termínů).
Aktualizováno 27. 3. 2020 (posunutí termínu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 22.10.2019 17:45

Akce dokumentů