E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum

V rámci programu Horizont byly u některých pilotních témat provedeny změny v oblasti metodiky financování projektů, konkrétně v oblasti čerpání a vykazování nákladů projektu. Jedná se o financování nákladů projektu metodou pevné částky, tzv. "Lump Sum".

Důvody pro zavedení metody Lump Sum uvedeny Evropskou komisí:

 • potenciální zjednodušení a redukce administrativní náročnosti finančního managementu projektu.
 • cíl klást důraz na výzkumné a technické aspekty projektu místo na administrativní a finanční aspekty projektu.

Shrnutí hlavních změn:

 1. Financování projektů formou Lump Sum ruší veškeré povinnosti držitele grantu týkající se reportingu nákladů a finančních ex-post auditů.
 2. Částka Lump Sum bude závazně stanovena v Grant Agreement.
 3. Rozdělení částky Lump Sum jednotlivým partnerům a do pracovních balíčků bude stanoveno v Příloze 2 v Grant Agreement.
 4. Částka za daný pracovní balíček bude vyplacena až ve chvíli, kdy jsou veškeré práce na daném balíčku dokončeny (tedy všichni partneři, kteří se na balíčku podílí, musí mít hotovo).
 5. Do žádosti projektů financovaných metodou Lump Sum přibude nová povinná příloha složená z několika částí, ve kterých bude blíže specifikován plánovaný rozpočet. Tato příloha bude vždy k dispozici na F&T portal na stránkách daného tématu v sekci Topic conditions and documents

Důležité: Rozdělení na předfinancování, průběžnou a závěrečnou platbu zůstane zachováno. 


Užitečné odkazy s informacemi o financování metodou Lump Sum:


Vybraná pilotní témata financována formou pevné částky s termínem v roce 2020:

U takto financovaných projektů se ve výzvě vždy objeví, na jakém základěbude pevná částka stanovená (zda bude fixní pro výzvu nebo vypočítaná pro každý projekt zvlášť). 

 1. LC-CLA-18-2020​: Developing the next generation of Earth System Models (RIA-LS, two-stage); část Climate action, environment, resource efficiency and raw materials.
  Termín je 13. 2. 2020.
 2. MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local communities (IA-LS, single-stage); část Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies. Termín je 12. 3. 2020.
 3. LC-SC3-RES-18-2020: Advanced drilling and well completion techniques for cost reduction in geothermal energy (RIA-LS, single-stage); část Secure, clean and efficient energy.
  Termín je 21. 4. 2020.
 4. MG-4-9-2020​: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel (RIA-LS, single-stage); část Smart, green and integrated transportTermín je 21. 4. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do některého z výše uvedených témat, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Kompletní seznam pilotních výzev naleznete v dokumentu vydaném Technologickým centrem ČR (zdroj). Seznam bude pravděpodobně Evropskou komisí postupně rozšiřován.


Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 21. 1. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 21.01.2020 12:20

Akce dokumentů

Kategorie: