E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformační den k H2020: Budoucí technologie, Šíření excelence, Věda pro společnost

Technologické centrum AV ČR pořádá společný informační k aktuálním výzvám programu 
Horizont 2020 v částech: 
► Future and Emerging Technologies – FET Open,
► Spreading Excellence and Widening Participation,
► Science with and for Society.

Kdy: 8. 3. 2018 (9:00 – 13:30)
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha

Informace o akci a registrace – Předběžný program.
Registrace je možná do 2. 3. 2018 nebo do naplnění kapacity.

Účastníci dostanou základní informace o již otevřených výzvách ve třech výše uvedených částech programu a také o výzvách připravovaných pro léta 2019 a 2020. Dále budou informováni o specifikách typů projektů, finančních otázkách a dalších aspektech, jako je například Open Access, komunikace a šíření výsledků či proces hodnocení projektů.

FET Open

V rámci tohoto schématu je podporován riskantní počáteční výzkum, jehož cílem je vytvořit radikálně novou technologii (jinak není zaměření projektů nijak tematicky omezeno). Klade se důraz na novost (nejsou podporována vylepšení už existujících konceptů) a intenzivní spolupráci mezi různými obory.

Projekty řeší mezinárodní konsorcia minimálně 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020 – u projektů FET Open se konsorcium obvykle skládá z 6-9 subjektů. Silně se doporučuje účast zástupců průmyslu zejména malých a středních podniků. Délka projektů bývá 3-4 roky, rozpočet jednoho projektu přibližně 3 miliony EUR.

O FET pro české zájemce – novinky, výzvy, akce, národní kontakt etc.

Spreading Excellence and Widening Participation (Widening)

Cílem části Widening je napomoci překonání rozdílů mezi členskými státy a regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu. Podpora je zaměřena na tzv. Widening countries, mezi které patří i Česká republika. Potenciálně zajímavé jsou především projekty ERA Chairs a Twinning.

Projekty ERA Chairs umožňují přijmout na instituci z Widening country vynikajícího vědce, zpravidla ze zahraničí (součástí řešení projektu je otevřené výběrové řízení), který jednak na instituci povede vlastní výzkumný tým, jednak by měl přispět ke zlepšení fungování instituce. Délka projektu je až 5 let, rozpočet maximálně 2,5 milionu EUR.

Návrh projektu Twinning předkládá jako koordinátor instituce z Widening country a do projektu musí být dále zapojeny minimálně 2 špičkové zahraniční výzkumné instituce ze země EU nebo asociované k programu Horizont 2020. Projekt Twinning má napomoci zvýšení úrovně výzkumu ve vybraném oboru na koordinující instituci a to prostřednictvím transferu poznatků a nejlepších praxí od excelentních partnerů a prohloubení spolupráce s nimi. Délka projektu je až 3 roky, rozpočet maximálně 1 milion EUR.

U projektů Era Chairs i Twinning se jedná o grantové schéma Coordination and support action (CSA), v rámci projektu tedy nelze financovat vlastní výzkum, například nákup přístrojů.

O části Widenning pro české zájemce – novinky, výzvy, akce, národní kontakt etc.

Science with and for Society (SwfS)

Část SwfS podporuje projekty zaměřené na odpovědný výzkum (Responsible Research and Innovation – RRI), genderové aspekty výzkumu, rozvoj vědecké kariéry, zapojení široké veřejnosti do výzkumu, otevřený přístup k výsledkům výzkumu (Open Access) a podobně. Projekty obvykle řeší mezinárodní konsorcia minimálně 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020 (obvykle se konsorcium skládá ze 7-20 subjektů).

O části SwfS pro české zájemce – novinky, výzvy, akce, národní kontakt etc.

Kontaktní osoby pro program Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 9. 2. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 09.02.2018 10:40

Akce dokumentů