E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGAMA UK: Podpora komerčního využití výsledků výzkumu

Bylo vyhlášeno 5. kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA UK.

Zájemci o účast musí nejpozději do 12. 12. 2017 kontaktovat Ivanu Sýkorovou z Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) a domluvit si individuální konzultaci projektového záměru – bez splnění této podmínky nebude účast v soutěži možná.

Současně s kontaktováním CPPT prosím informujte Romanu Hogenovou (romana.hogenova@natur.cuni.cz) z Oddělení projektového řízení.

Podpora z programu GAMA je určena pracovníkům (případně též studentům) z pracovišť Univerzity Karlovy, kde vznikají výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s komercializačním potenciálem. V pátém kole interní soutěže budou podpořeny „dílčí projekty“ s doporučeným objemem podpory 200 000 Kč až 830 000 Kč.

Výsledkem „dílčího projektu“ by mělo být ověření funkčnosti zamýšlené metody, prototypu, funkčního vzorku a podobně, včetně zajištění potřebné ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv a příprava na další kroky vedoucí k praktickému uplatnění na trhu.

Kontaktní osoba pro tuto soutěž na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.
Kontaktní osoba pro tuto soutěž na CPPT: Ivana Sýkorová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 23. 11. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 23.11.2017 10:10

Akce dokumentů