E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: Standardní, Juniorské, Mezinárodní a EXPRO projekty

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TĚMTO VÝZVÁM


Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila veřejné soutěže na podporu projektů v základním výzkumu se začátkem řešení 1. 1. 2020. Uzávěrka soutěží je 8. 4. 2019.

POZOR: K této veřejné soutěži bude vyhlášena dřívější interní uzávěrka a závazné interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu – sledujte prosím grantové aktuality nebo fakultní aktuality pro zaměstnance.

Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.
S kladením dotazů prosím vyčkejte do vyhlášení interních pokynů.

Standardní projekty

Juniorské projekty

  • Předpokládaná doba řešení je 2 nebo 3 roky.
  • Navrhovatel musí splňovat podmínku, že v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho titulu PhD. Zároveň ke dni vyhlášení soutěže (21. 2. 2019) musí mít navrhovatel absolvovanou postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul PhD, a to v celkovém trvání nejméně 180 dnů, přičemž tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.
  • Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.

Mezinárodní projekty

Projekty EXPRO

  • Předpokládaná doba řešení je 5 let.
  • Výše podpory je maximálně 50 milionů Kč za celou dobu řešení.
  • Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh ERC (European Research Council): V průběhu řešení projektu nebo nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení musí být podána žádost člena řešitelského týmu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v České republice.
  • Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.
  • (Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 25. 2. 2019.
Úprava 13. 3. 2019 (odkaz na interní pokyny pro Standardní a Mezinárodní projekty).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 25.02.2019 11:25

Akce dokumentů