E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: Standardní, Juniorské a Mezinárodní projekty – vyhlášení veřejných soutěží

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila veřejné soutěže na podporu projektů v základním výzkumu. Uzávěrka soutěží je 11. 4. 2018.

POZOR:
Fakultní termín je stanoven na 3. 4. 2018. Prosíme, pozorně si přečtěte interní pokyny:

► Juniorské projekty.
Standardní a Mezinárodní projekty.
Pro zobrazení interních pokynů musíte být přihlášeni.

Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

U všech tří typů grantů je předpokládaná délka projektů 2 nebo 3 kalendářní roky a předpokládaný začátek řešení 1. 1. 2019.

Standardní projekty
Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu pro Standardní a Mezinárodní projekty.
Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.

Juniorské projekty
Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu pro Juniorské projekty.
Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.
Projekt může předkládat jen výzkumník, který k datu ukončení soutěžní lhůty (11. 4. 2018) řádně ukončil doktorské studium, přičemž od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let. Zároveň ke dni vyhlášení soutěže (26. 2. 2018) absolvovat postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul PhD, a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců, tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.

Mezinárodní projekty
Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu pro Standardní a Mezinárodní projekty.
Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.
Soutěž pro mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s partnerskými grantovými agenturami:
- Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG,
- Ministry of Science and Technology – MOST (Taiwan),
- National Research Foundation of Korea – NRF.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 27. 2. 2018.
Upraveno 1. 3. 2018 (doplněny odkazy na interní pokyny).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 27.02.2018 08:55

Akce dokumentů