E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: Připravovaná skupina grantových projektů EXPRO

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila informace o nové skupině grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Předpokládá se vyhlášení první veřejné soutěže v průběhu druhého čtvrtletí roku 2018 se zahájením řešení projektů v roce 2019.

Informace o grantech EXPRO na stránkách GA ČR.

Cílem projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci. Podporovány by měly být ambiciózní výzkumné projekty typu „high risk – high gain“ (podle vzoru grantů European Research CouncilERC).

Při hodnocení návrhů projektů bude hlavní důraz kladen na excelenci hlavního navrhovatele. Bude přihlédnuto i k zapojení talentovaných studentů doktorského studia a postdoktorandů a k zapojení týmu do mezinárodní spolupráce. Návrhy projektů a jejich odborné výsledky budou hodnoceny výhradně mezinárodními panely.

Projekty budou pětileté. Předpokládaná výše dotace na jeden projekt bude až 10 milionů Kč na rok, investice budou umožněny do 20% celkové dotace na projekt. Výše mezd nebude omezena.

Podmínkou pro úspěšné splnění projektu EXPRO bude závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC.

Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 3. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 03.01.2018 14:10

Akce dokumentů