E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR – projekty EXPRO: výzva a interní pokyny

Tato informace už není aktuální.  


Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Uzávěrka je 28. 6. 2018.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 22. 6. 2018.
Prosím, pozorně si přečtěte interní pokyny.


Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev podaný vedoucím řešitelského týmu nebo členem týmu nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu.

Vedoucím řešitelského týmu, který se uchází o projekt EXPRO, může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který prokazatelně dosahuje vynikajících vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku.

Předpokládaná délka projektů je 5 let (s počátkem řešení 1. 1. 2019). Maximální výše grantu je 50 milionů Kč na celou dobu řešení projektu. Investice jsou umožněny do 20% celkové dotace na projekt.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 4. 6. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 04.06.2018 13:45

Akce dokumentů