E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva H2020 FET-Open: budoucí a vznikající technologie

V programu Horizont 2020, části Budoucí a vznikající technologie (Future and Emerging Technologies, FET) je stále otevřená výzva k podávání návrhů projektů FET-Open research and innovation actions. Poslední průběžná uzávěrka této výzvy je 27. 9. 2017.

Výzva na Participant Portal - požadavky na předkládané projekty, odkazy na relevantní dokumenty, odkaz pro podání projektového návrhu.

V rámci tohoto schématu je podporován riskantní počáteční výzkum, jehož cílem je vytvořit radikálně novou technologii (jinak není zaměření projektů nijak tematicky omezeno). Klade se důraz na novost (nejsou podporována vylepšení už existujících konceptů) a intenzivní spolupráci mezi různými obory.

Pro pochopení, co se od projektů FET očekává, doporučuji video Waltera Van De Velde Understanding the FET Spirit (cca 30 minut).

Jedná se o grantové schéma Research and Innovation action (RIA): projekty předkládají mezinárodní konsorcia minimálně 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020 – u projektů FET Open se konsorcium obvykle skládá z 6-9 subjektů. Silně se doporučuje účast zástupců průmyslu zejména malých a středních podniků. Délka projektů bývá 3-4 roky, předpokládaný rozpočet jednoho projektu je přibližně 3 miliony EUR.

Výzkumným týmům, které by se chtěly zapojit do řešení projektů, ale nemají zkušenost s účastí v projektech programu Horizontu 2020 nebo 7. Rámcového programu EU, se doporučuje zapojit se jako spoluřešitelé do projektu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Prosíme zaměstnance Přírodovědecké fakulty, aby u všech návrhů podávaných do výzev programu Horizont 2020 (návrhy podávané prostřednictvím Participant Portal, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako koordinátor nebo beneficiary) přiřazovali k návrhu jako Contact Person Tomáše Palatého (tomas.palaty@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoby pro Horizon 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Müllerová a Tomáš Palatý.

Další informace:

  • Pracovní program pro část FET na roky 2016-2017 (v pracovním programu jsou specifikovány jednotlivé výzvy a témata, jejich cíle, data vyhlášení a uzávěrek, přibližný rozpočet atp.).
  • Inforgrafika FET-Open in Numbers - obvyklá velikost konsorcia, délka a rozpočet projektu, typy institucí na základě výsledků výzvy FET-Open 2014-2015.
  • FET na stránkách Horizont 2020 provozovaných Technologickým centrem AV ČR (aktuality, informační akce atd.).
  • FET Open na stránkách Evropské komise.
  • Informace o jednotlivých grantových schématech - type of action (minimální počet účastníků v projektu, míra financování atp.) na stránkách Horizont 2020 provozovaných Technologickým centrem AV ČR nebo podrobněji v Obecných dodatcích k pracovnímu programu (General Annexes).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 11. 5. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 11.05.2017 11:05

Akce dokumentů