E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína

V rámci iniciativy EuroNanoMed3 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v oblasti nanomedicíny. Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR). Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 21. 1. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Čeští řešitelé se mohou zapojovat pouze do projektů zaměřených na témata Diagnostics nebo Targeted delivery systems. Téma Regenerative medicine TA ČR nepodporuje.

Do projektu může být zapojeno 3 až 5 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud alespoň 1 nebo alespoň 2 partneři jsou z některé z under-represented countries (např. ČR), zvyšuje se maximální počet partnerů v projektu na 6 respektive na 7 (viz text výzvy). Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Z jedné země mohou být do jednoho projektu zapojeni maximálně 2 partneři. Současně musí být do každého projektu zapojeni partneři alespoň 2 různých typů institucí z následujících tří: (A) academia or research institutes; (B) clinical/public health sector (participation of medical doctors is encouraged); (C) enterprise (private companies of all sizes – participation of SMEs is encouraged).

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Epsilon. Maximální míra financování pro českou část projektu je 70% uznaných nákladů. (Jako způsobilé náklady nelze uznat investice.) V případě českých subjektů bude financován pouze aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z druhů aplikovaných výsledků (viz Guidelines for applicants, str. 14).

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy (viz Guidelines for applicants, str. 16-17).

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 6. 12. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 06.12.2019 09:55

Akce dokumentů