E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína

V rámci iniciativy EuroNanoMed3 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v oblasti nanomedicíny. Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR). Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 31. 1. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Čeští řešitelé se mohou zapojovat pouze do projektů zaměřených na témata Diagnostics nebo Targeted delivery systems.

Do projektu může být zapojeno 3 až 5 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud alespoň 1 nebo alespoň 2 partneři jsou z některé z under-represented countries (např. ČR), zvyšuje se maximální počet partnerů v projektu na 6 respektive na 7 (viz text výzvy). Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Z jedné země mohou být do jednoho projektu zapojeni maximálně 2 partneři. Současně musí být do každého projektu zapojeni partneři alespoň 2 různých typů institucí z následujících tří: (A) academia or research institutes; (B) clinical/public health sector (participation of medical doctors is encouraged); (C) enterprise (private companies of all sizes – participation of SMEs is encouraged).

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR Epsilon. Maximální míra financování pro českou část projektu je 60% uznaných nákladů, zbývající náklady musí být hrazeny českými účastníky projektu z neveřejných zdrojů. (Jako způsobilé náklady nelze uznat stipendia ani investice.) V případě českých subjektů bude financován pouze aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Projekt musí předpokládat dosažení alespoň jednoho z druhů aplikovaných výsledků (viz Guidelines for applicants, str. 14).

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat TA ČR povinné národní přílohy (viz Guidelines for applicants, str. 15-16).

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 15. 11. 2018.
Úprava 23. 11. 2018 (odkaz na vysvětlení logiky cofund výzev)

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 15.11.2018 12:45

Akce dokumentů