E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva Euratom: jaderné štěpení a radiační ochrana - připomínka

V rámci programu Horizont 2020, části Euratom Research and Training Programme (Euratom) je stále vyhlášena výzva k podávání návrhů projektů Nuclear Fission and Radiation Protection Research. Uzávěrka všech témat výzvy je 25. 9. 2019.

Některá témata výzvy mohou být zajímavá pro výzkumníky, jejichž výzkum má souvislost s jaderným štěpením nebo s ochranou před jaderným zářením. Podporovány jsou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 10 až 30 subjektů (podle zaměření tématu).
Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)


Grantová schémata programu Horizont 2020

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
  • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem, v rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu). V části Euratom se nejčastěji konsorcia skládají z 10-30 subjektů.


Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 27. 5. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 27.05.2019 15:10

Akce dokumentů

Kategorie: