E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Synergy Grants 2019 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Synergy Grants (ERC SyG). Tyto granty jsou určeny pro multidisciplinární projekty 2-4 vědců (a jejich výzkumných týmů). Projekty musí demonstrovat, že synergie mezi zapojenými vědci a jejich obory je pro projekt klíčová a slibuje dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Uzávěrka je 8. 11. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do projektové žádosti, kontaktujte prosím co nejdříve, minimálně 4 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová),  ludmila.souckova@natur.cuni.cz, nebo Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

ERC SyG kladou důraz na propojování disciplín, oborů, jedinečných znalostí, a na nové radikální objevy v celosvětovém měřítku. Nemělo by jít „jen“ o klasický kolaborativní projekt nebo síť. Projekt předkládá společně skupina 2-4 Principal Investigators. Každý z těchto Principal Investigators musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC StartingConsolidator, nebo Advanced grant v závislosti na fázi své kariéry. (Podrobněji o SyG v pracovním programu, od str. 28).
Nově může jeden ze zapojených Principal Investigators působit v zemi, která NENÍ zemí EU ani asociovaná k programu Horizont 2020 – všichni ostatní Principal Investigators, včetně Corresponding Principal Investigator, musí působit v zemi EU nebo asociované k programu.

ERC SyG může být udělen až na 6 let s celkovým rozpočtem maximálně 10 milionů EUR (v odůvodněných případech lze získat další příspěvek až 4 miliony EUR na „nastartování projektu“ například pokud se Principal Investigator stěhuje ze země mimo Evropu nebo na nákup nutného vybavení).

ERC patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost v předposlední výzvě ERC SyG, která proběhla v roce 2013, byla 3,0% (výzva ERC SyG 2018 ještě není vyhodnocena, vzhledem k finanční alokaci a počtu podaných žádostí by úspěšnost mohla být cca 8%.)

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator SyG projektu, který je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže příští 2 roky ucházet o ERC StartingConsolidatorAdvanced ani Synergy grantPrincipal Investigator SyG projektu, který je v prvním nebo ve druhém kole hodnocení „kategorie B“, se nemůže příští 1 rok ucházet o ERC Synergy grant.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 7. 9. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 07.09.2018 16:35

Akce dokumentů