E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Starting Grants 2020: výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Starting Grants (ERC StG). Tyto granty jsou určeny pro talentované vědce, kteří získali PhD před 2 až 7 lety a budují si svůj nezávislý výzkumný tým nebo program.
Uzávěrka je 16. 10. 2019.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR: Podle Opatření rektora č. 57/2018 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 16. 9. 2019, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the host institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Co nejdříve, nejpozději do konce července 2019 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.
 2. Zajistili, aby do 9. 9. 2019 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 3. Do 9. 9. 2019 zaslali (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 4. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders Portal, uvedli:
  Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomas; Last name: Palaty; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: H2020 officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;
  Country: Czech Republic; Phone: +420 221951119

  Contact Person: Klara Sobotikova, klara.sobotikova@natur.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & Tenders Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na tomas.palaty@natur.cuni.cz a klara.sobotikova@natur.cuni.cz).


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny.

ERC StG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 1,5 milionu EUR, další 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC StG by měl být schopen doložit svou zralost a potenciál výzkumné nezávislosti, například vydáním alespoň jedné publikace v mezinárodním vědeckém časopise jako hlavní autor nebo ji vydat bez podílu PhD školitele, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně – podrobnosti v pracovním programu, str. 23-24. 

O grant se mohou ucházet výzkumníci v rozmezí 2 až 7 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2020 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017 (včetně). Od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené (podrobnosti v pracovním programu, str. 17).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC StG 2018 byla přibližně 12,7% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do  „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok. (Podrobnosti v pracovním programu, str. 21.)

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
► Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.
 Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1-2 let?
     Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu,
     která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 18. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 18.07.2019 22:00

Akce dokumentů

Kategorie: