E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Starting Grants 2018 - excelentní základní výzkum: výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná rada - European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Starting Grants (ERC StG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 2-7 let po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Uzávěrka je 17. 10. 2017.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

  1. Co nejdříve, nejpozději v první polovině září kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Müllerová nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu.
  2. Do 26. 9. 2017 nahlásili finální název a akronym projektu (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  3. Zajistili, aby do 26. 9. 2017 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz, že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
  4. Do 3. 10. 2017 zaslali ke kontrole rozpočet projektu (součást Part B2 projektového návrhu) - tabulku a pokud možno i zdůvodnění (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  5. V projektovém návrhu, který je podáván elektronicky prostřednictvím Participant Portal, uvedli:
    Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
    Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Participant Portal (Oddělení projektového řízení dodá povinnou přílohu Commitment of the host institution).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: Tomáš Palatý a Ludmila Müllerová.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


Výzva ERC StG na Participant Portal 
– základní informace, odkazy na relevantní dokumenty, rozhraní pro podání přihlášky.
ERC Work Programme 2018 – závazné informace o výzvách 2018 včetně ERC StG.
Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2018 Calls.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC StG by měl mít minimálně 1 významnou publikaci bez účasti svého PhD školitele (nebo jako hlavní autor), další publikace ve významných vědeckých časopisech, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně (podrobnosti v pracovním programu, str. 21).

ERC StG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem maximálně 1,5 milionu EUR (další 0,5 milionu EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nutného vybavení).

ERC Starting Grant se mohou ucházet výzkumníci 2-7 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2018 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015 (včetně). Nicméně od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené (podrobnosti v pracovním programu, str. 17).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC StG 2016 byla 11,3%.

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 3. 8. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 03.08.2017 09:40

Akce dokumentů