E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC: Workshop pro žadatele

Technologické centrum AV ČR již tradičně pořádá následující informační akce ke grantům Evropské výzkumné rady – European Research Council – ERC.

Národní informační denWorkshop pro žadatele.

Pokud máte vážný zájem ucházet se o ERC grant, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý nebo Ludmila Müllerová).

Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady

Akce proběhla 4. 9. 2017.

Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty

Kdy: 2. 10. 2017 (9:00 – 17:30)
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Informace o akci a odkaz na registraci.
Předběžný program.

Workshop je určen pouze výzkumníkům, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy k předkládání projektů ERC Starting nebo ERC Consolidator grant (informace o aktuálních výzvách).

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu (max. 2000 znaků), CV (max. 2 strany) a dosažených výsledků (early achievements track-record, max. 2 strany) nejpozději do 18. 9. 2017 na e-mail: dvorakovaz@tc.cz, vše v anglickém jazyce a podle pravidel zadávací dokumentace ERC a za použití šablony ERC (viz Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant 2018 Calls). Zájemci o účast na workshopu by se měli zaregistrovat co nejdříve a následně (do 18. 9.) zaslat požadované materiály.

Účastníci budou mít unikátní příležitost pracovat s podpořeným ERC projektovým návrhem a prezentovat svůj projektový záměr před držiteli ERC grantů a ERC hodnotiteli a získat od nich zpětnou vazbu.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: Tomáš Palatý a Ludmila Müllerová.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.
► O ERC pro české zájemce – aktuality, informační akce, národní kontakt etc.
► Oficiální stránky European Research Council.
► Informace o aktuálních ERC výzvách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 23. 8. 2017.
Úprava 6. 9. 2017 (odstraněna pozvánka na Národní informační den).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 23.08.2017 09:15

Akce dokumentů