E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuropean Research Council – ERC: Národní informační den (6/11/2019)

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádají Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady – European Research Council – ERC.

Kdy: 6. 11. 2019 (9:00 – 16:00)
Kde: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Informace o akci a registrace – Program.

Cílem akce je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Národní informační den poskytuje jedinečnou příležitost setkat se s představitelem ERC, držiteli ERC grantů a hodnotiteli.

Účast na národním informačním dni doporučuji především:

  • Výzkumníkům, kteří plánují nebo zvažují podání ERC projektového návrhu v horizontu 1-2 let (případně si nejsou jisti, zda splňují profil konkurenceschopného žadatele).
  • Vedoucím výzkumných pracovišť, kteří chtějí podporovat získávání ERC grantů (například včas identifikovat potenciální ERC žadatele a podpořit je při přípravě kvalitního projektu).
  • Školitelům a mentorům, kteří chtějí směřovat své nadějné studenty a postdoky k podání konkurenceschopného ERC projektu někdy v budoucnu.

ERC financuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research), podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Granty jsou určeny:
► výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy
     (ERC Starting a Consolidator),
► osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor, (ERC Advanced)
► nebo pro interdisciplinární projekty 2-4 Principal Investigators z různých oborů (ERC Synergy). Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud uvažujete o podání žádosti o kterýkoli ERC grant, třeba i v horizontu 1-2 let, 
kontaktujte už teď Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), abyste mohli plně využít veškerou podporu,
která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 2. 10. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 02.10.2019 10:05

Akce dokumentů