E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Consolidator Grants 2020: otevřená výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Consolidator Grants (ERC CoG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 4. 2. 2020.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR: Podle Opatření rektora č. 57/2018 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 4. 1. 2020, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the host institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Co nejdříve, nejpozději do konce listopadu 2019 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.
 2. Zajistili, aby do 31. 12. 2019 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 3. Do 31. 12. 2019 zaslali (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 4. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders Portal, uvedli:
  Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomas; Last name: Palaty; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: H2020 officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;
  Country: Czech Republic; Phone: +420 221951119

  Contact Person: Klara Sobotikova, klara.sobotikova@natur.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & Tenders Portal.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

ERC CoG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem maximálně 2 miliony EUR, další  1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

O ERC CoG se mohou ucházet výzkumníci 7-12 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2020 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2012 (včetně). Nicméně od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené (podrobnosti v pracovním programu, str. 17).

Konkurenceschopný uchazeč o ERC CoG by měl mít minimálně několik významných publikací bez účasti svého PhD školitele (nebo jako hlavní autor), další publikace ve významných vědeckých časopisech, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně (podrobnosti v pracovním programu, str. 25). Pro uchazeče o CoG je také relevantní, zda spolupracuje na evropské/světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně zda se podílel na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (doktorandů nebo postdoků).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC CoG 2018 byla 12,2% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“,  nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok (podrobnosti v pracovním programu, str. 21).

Další informace:

Pokud uvažujete o podání žádosti o kterýkoli ERC grant, třeba i v horizontu 1-2 let, 
kontaktujte už teď Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), abyste mohli plně využít veškerou podporu,
která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 26. 11. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 26.11.2019 15:00

Akce dokumentů