E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Consolidator Grants 2019: otevřená výzva a interní pokyny

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ.


This news in its entirety is available also (internally) in English here.

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Consolidator Grants (ERC CoG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 7. 2. 2019.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Pokud tak již neučinili, co nejdříve, nejpozději do 21. 12. 2018, kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz, a Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz).
 2. Do 17. 1. 2019 nahlásili finální název a akronym projektu (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).
 3. Zajistili, aby do 17. 1. 2019 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen,
  potvrdili e-mailem (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 4. Do 24. 1. 2019 zaslali ke kontrole rozpočet projektu (součást Part B2 projektového návrhu) – tabulku a pokud možno i zdůvodnění (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).
 5. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli:
  Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  Contact Person: Ludmila Souckova, mullero6@natur.cuni.cz (užijte prosím tento e-mail)

Současně důrazně doporučujeme nejpozději do 24. 1. 2019 zaslat Part B1 ke konzultaci na ludmila.souckova@natur.cuni.cz – může jít o draft určený k dalšímu vylepšování.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal (Oddělení projektového řízení zajistí povinnou přílohu Commitment of the host institution).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Ludmila Součková (Müllerová) a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

ERC CoG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem maximálně 2 miliony EUR, další  0,75 milionu EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

O ERC CoG se mohou ucházet výzkumníci 7-12 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2019 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2011 (včetně). Nicméně od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené (podrobnosti v pracovním programu, str. 17).

Konkurenceschopný uchazeč o ERC CoG by měl mít minimálně několik významných publikací bez účasti svého PhD školitele (nebo jako hlavní autor), další publikace ve významných vědeckých časopisech, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně (podrobnosti v pracovním programu, str. 23). Pro uchazeče o CoG je také relevantní, zda spolupracuje na evropské/světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně zda se podílel na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (doktorandů nebo postdoků).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC CoG 2017 byla 13,0% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“,  nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok (podrobnosti v pracovním programu, str. 20).

Další informace:

Pokud uvažujete o podání žádosti o kterýkoli ERC grant, třeba i v horizontu 1-2 let, 
kontaktujte už teď Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), abyste mohli plně využít veškerou podporu,
která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 24. 10. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 24.10.2018 15:05

Akce dokumentů