E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Consolidator Grants 2018: výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná rada - European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Consolidator Grants (ERC CoG). Tyto granty jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Uzávěrka je 15. 2. 2018.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Co nejdříve, nejpozději do konce listopadu 2017 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý) – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.
 2. Do 25. 1. 2018 nahlásili finální název a akronym projektu (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
 3. Zajistili, aby do 25. 1. 2018 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz, že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 4. Do 1. 2. 2018 zaslali ke kontrole rozpočet projektu (součást Part B2 projektového návrhu) – tabulku a pokud možno i zdůvodnění (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
 5. V projektovém návrhu, který je podáván elektronicky prostřednictvím Participant Portal, uvedli:
  Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
  Main Host Institution Contact
  : Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Participant Portal (Oddělení projektového řízení dodá povinnou přílohu Commitment of the host institution).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Jinak nejsou projekty nijak tematicky omezeny.

O ERC CoG se mohou ucházet výzkumníci 7-12 let po získání titulu PhD, počítáno k datu 1. 1. 2018 – tedy ti, kteří získali PhD v období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2010 (včetně). Nicméně od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené (podrobnosti v pracovním programu, str. 17).

Konkurenceschopný uchazeč o ERC CoG by měl mít minimálně několik významných publikací bez účasti svého PhD školitele (nebo jako hlavní autor), další publikace ve významných vědeckých časopisech, být zvaným řečníkem na mezinárodních konferencích a podobně (podrobnosti v pracovním programu, str. 23). Pro uchazeče o CoG je také relevantní, zda spolupracuje na evropské/světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně se podílel na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (doktorandů nebo postdoků).

Grant může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem maximálně 2 miliony EUR (dalších 750 000 EUR lze získat v odůvodněných případech na "nastartování projektu" například pokud se Principal Investigator stěhuje ze země mimo Evropu nebo na nákup nutného vybavení).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do  „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok. (Podrobnosti v pracovním programu, str. 18.)

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC CoG 2016 byla 13,8%.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 25. 10. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 25.10.2017 07:40

Akce dokumentů