E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Advanced 2017 - excelentní základní výzkum: otevřená výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná rada - European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Advanced Grants (ERC AdG). Tyto granty jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Uzávěrka je 31. 8. 2017.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

  1. Co nejdříve, nejpozději do konce května kontaktovali Oddělení projektového řízení (Ludmila Müllerová nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu.
  2. Do 3. 8. 2017 nahlásili finální název a akronym projektu (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  3. Do 3. 8. 2017 zaslali ke kontrole rozpočet projektu (součást Part B2 projektového návrhu) - tabulku a pokud možno i zdůvodnění (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).
  4. Zajistili, aby do 3. 8. 2017 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz, že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
  5. V projektovém návrhu, který je podáván elektronicky prostřednictvím Participant Portal, uvedli: 
    Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
    Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Participant Portal (Oddělení projektového řízení dodá povinnou přílohu Commitment of the host institution.).

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: Tomáš Palatý a Ludmila Müllerová.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


Výzva ERC AdG na Participant Portal 
– základní informace, odkazy na relevantní dokumenty, rozhraní pro podání přihlášky.
ERC Work Programme 2017 – závazné základní informace o výzvách 2017 včetně ERC AdG.
Information for Applicants to the Advanced Grant 2017 Call.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

ERC Advanced Grant může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem maximálně 2,5 milionu EUR (v odůvodněných případech lze získat další příspěvek až 1 milion EUR na „nastartování projektu“ například pokud se Principal Investigator stěhuje ze země mimo Evropu nebo na nákup nutného vybavení).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 17. 5. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 17.05.2017 12:55

Akce dokumentů