E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuropean Research Council (ERC): Výzvy 2020

Evropská výzkumná rada – European Research Council – ERC zveřejnila informace o výzvách  plánovaných na rok 2020, s uzávěrkami na podzim 2019 a v roce 2020 (viz níže).

ERC Work Programme 2020 – Závazné informace o výzvách, kritéria způsobilosti, požadavky kladené na předkladatele a podobně.
– žadatelům i zájemcům o ERC granty doporučujeme si tento dokument přečíst
(je stručný a přehledně strukturovaný a snadno v něm identifikujete ty části, které se Vás týkají).

 

Pokud plánujete podání projektového návrhu do některé z aktuálně otevřených výzev, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz, nebo Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz).

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1-2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.


Výzvy pro rok 2020 – Co je ERC – Změny oproti loňsku.


ERC výzvy v rámci pracovního programu 2020:

 • ERC Advanced Grants 
  Granty pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních deseti letech významně ovlivnili svůj obor.
  Úspěšnost ERC Advanced Grants 2018: 10,8%.
  Otevření: 14. 5. 2020, uzávěrka: 26. 8. 2020.
   
 • ERC Starting Grants
  Granty pro vědce 2-7 let* po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. 

  Úspěšnost ERC Starting Grants 2018: 12,7%.
  Otevření: 17. 7. 2019, uzávěrka: 16. 10. 2019.
  Aktualita a interní pokyny k výzvě.

   
 • ERC Synergy Grants 
  Multidisciplinární projekty 2-4 vědců
   (a jejich výzkumných týmů). Synergie mezi zapojenými vědci a jejich obory je klíčová a musí umožňovat dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Každý z těchto Principal Investigators musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC StartingConsolidator, nebo Advanced Grant v závislosti na fázi své kariéry.
  Úspěšnost ERC Synergy Grants 2018: 9%.
  Otevření: 18. 7. 2019, uzávěrka: 5. 11. 2019.
  Aktualita a interní pokyny k výzvě.

   
 • ERC Consolidator Grants 
  Granty pro vědce 7-12 let* po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. 
  Úspěšnost ERC Consolidator Grants 2018: 12,2%.
  Otevření: 24. 10. 2019, uzávěrka: 4. 2. 2020.
  Aktualita a interní pokyny k výzvě.

 

 • ERC Proof of Concept Grants 2019
  Žádosti mohou podávat pouze úspěšní řešitelé ERC grantů. Cílem je přiblížit konkrétní výsledek získaný v rámci řešení ERC grantu praktickému uplatnění na trhu.
  Úspěšnost Proof of Concept 2018, first round: 43,9%.
  Otevření: 15. 10. 2019, průběžné uzávěrky: 21. 1. 2020, 23. 4. 2020, 17. 9. 2020.

* Lhůta od získání PhD se počítá do fixního data 1. 1. 2020.
Od doby uplynulé od získání PhD lze odečíst například dobu strávenou na rodičovské dovolené
(podrobnosti v pracovním programu, str. 17).

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

Další informace:

Změny v pracovním programu oproti roku 2019

 • Změna struktury informací o „profilech“ grantů a žadatelů o granty ERC Starting, Consolidator, Advanced a Synergy, obsah je beze změny.

 • Limit pro „additional funding, které lze získat navíc oproti standardní výši grantu například na nákup nezbytného přístrojového vybavení nebo na přístup k velkým výzkumným infrastrukturám, je pro ERC Starting a Consolidator nově až 1 milion EUR.

 • V případě ERC Synergy, pokud jednotliví zapojení Principal Investigators plánují projekt řešit na různých hostitelských institucích, bude k přihlášce nutné doložit Commitment of the host institution od všech těchto hostitelských institucí. (Formulace v pracovním programu není jednoznačná, závazné informace budou uvedeny v příslušném dokumentu Information for Applicants zveřejněném při otevření výzvy.)

 • Rozpočet projektu i jeho zdůvodnění se nově nebudou uvádět v Part B2 přihlášky, ale v administrativní části přihlášky Part A, vyplňované online. (Tato informace není obsažena v pracovním programu, je získána od ERC Executive Agency. Závazné pokyny budou uvedeny v příslušných dokumentech Information for Applicants zveřejněných při otevření konkrétních výzev.)

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 4. 7. 2019.
Aktualizováno 22. 7. 2019 (přidány dokazy na aktuality k StG a SyG).
Aktualizováno 13. 9. 2019 (odstraněna informace o termínu 2019 AdG).
Aktualizováno 16. 10. 2019 (smazány informace o StG 2019).
Aktualizováno 21. 2. 2020 (smazány informace o SyG a CoG 2020).

 

 

dNedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 04.07.2019 12:00

Akce dokumentů