E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin

EMBO (European Molecular Biology Organization) nabízí granty určené pro mladé vedoucí výzkumných skupin (soutěže jsou vypisovány jednou ročně).
EMBO podporuje excelenci v molekulární biologii v tom nejširším slova smyslu od úrovně molekul po organismy a ekosystémy (oblasti výzkumu).

Pokud plánujete podání přihlášky, informujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

EMBO Young Investigators

 • Uzávěrka pro předběžné přihlášky (pre applications) je 1. 4. 2019.
 • Cílem je podpořit mladé výzkumníky (do 40 let věku, počítáno k 1. 1. 2019), kteří již mají vlastní nezávislou výzkumnou laboratoř (alespoň po 1 rok k datu uzávěrky a maximálně 4 roky k 1. 1. 2019).
 • Žadatelé musí působit v některé z EMBC Member countries (Česká republika je členem).
 • Úspěšní žadatelé mohou jednak profitovat ze zapojení do prestižní mezinárodní sítě výzkumníků, jednak získají finanční podporu (15 000 EUR ve druhém roce zapojení do programu, dále mohou žádat o Small grants do 10 000 EUR a o granty na cestovné). Podrobně v Programme Guide.
 • Apply to be a Young Investigator 
  – podrobné informace, odkazy na zadávací dokumentaci a formuláře přihlášky.
  Young Investigator Programme Application guidelines.

EMBO Installation Grants

 • Uzávěrka je 15. 4. 2019.
 • Program podporuje zakládání nových výzkumných laboratoří mladými výzkumníky s mezinárodní zkušeností.
 • Žadatel musí v době podání přihlášky jednat o založení vlastní výzkumné laboratoře na instituci v jedné z vybraných zemí – včetně České republiky; nebo zde vlastní výzkumnou laboratoř již vést, pokud ji založil během posledních 2 let (k 1. 1. 2019).
 • Současně musí žadatel splňovat podmínku, že PhD titul získal před méně než 9 lety a že v posledních 4 letech strávili alespoň 2 po sobě jdoucí roky v jiné zemi, než kde má vést vlastní výzkumnou laboratoř, pro kterou žádá Installation grant.
 • Úspěšní žadatelé získají grant 50 000 EUR na rok po dobu 3-5 let. Dále mohou profitovat ze zapojení do prestižní mezinárodní sítě výzkumníků a ucházet se o další finanční podporu (Small grants do 10 000 EUR, granty na cestovné). Podrobně v Programme Guide.
 • Apply for an Installation Grant 
  – podrobné informace, odkazy na zadávací dokumentaci a formuláře přihlášky.
  Installation Grants Application guidelines.

Další informace:
Přehled všech EMBO grantových schémat (fellowships, grantsworkshops a další).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 16. 1. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 16.01.2019 13:00

Akce dokumentů