E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin

EMBO (European Molecular Biology Organization) podporuje excelenci v molekulární biologii v tom nejširším slova smyslu od úrovně molekul po organismy a ekosystémy (oblasti výzkumu).

EMBO nabízí granty určené pro mladé vedoucí výzkumných skupin (soutěže jsou vypisovány jednou ročně):

EMBO Young Investigators

 • Uzávěrka pro předběžné přihlášky (pre applications) je 3. 4. 2018.
 • Cílem je podpořit mladé výzkumníky (do 40 let věku, počítáno k 1. 1. 2018), kteří již mají vlastní nezávislou výzkumnou laboratoř (alespoň po 1 rok k datu uzávěrky a maximálně 4 roky k 1. 1. 2018).
 • Žadatelé musí působit v některé z EMBC Member countries (Česká republika je členem).
 • Úspěšní žadatelé mohou jednak profitovat ze zapojení do prestižní mezinárodní sítě výzkumníků (po dobu 3 let), jednak získat finanční podporu (15 000 EUR ve druhém roce zapojení do programu, možnost žádat o Small grants a o granty na cestovné). Podrobně v Programme Guide.
 • Apply to be a Young Investigator
  – podrobné informace, odkazy na zadávací dokumentaci a formuláře přihlášky.
 • Young Investigator Programme Application guidelines.

EMBO Installation Grants

 • Uzávěrka je 16. 4. 2018.
 • Program podporuje zakládání nových výzkumných laboratoří ve vybraných zemích mladými výzkumníky s mezinárodní zkušeností.
 • Žadatel musí v době podání přihlášky jednat o založení vlastní výzkumné laboratoře na instituci v České republice, Estonsku, Litvě, Polsku, Portugalsku nebo Turecku, nebo zde vlastní výzkumnou laboratoř již vést, pokud ji založil během posledních 2 let (k 1. 1. 2018).
 • Současně musí žadatel splňovat podmínku, že PhD titul získal před méně než 9 lety a že v posledních 4 letech strávili alespoň 2 po sobě jdoucí roky v jiné zemi, než kde má vést vlastní výzkumnou laboratoř, pro kterou žádá Installation grant.
 • Úspěšní žadatelé získají grant 50 000 EUR na rok po dobu 3-5 let. Dále mohou profitovat ze zapojení do prestižní mezinárodní sítě výzkumníků a ucházet se o další finanční podporu (Small grants, granty na cestovné). Podrobně v Programme Guide.
 • Apply for an Installation Grant
  – podrobné informace, odkazy na zadávací dokumentaci a formuláře přihlášky.
 • Installation Grants Application guidelines.

Pokud plánujete podání žádosti o EMBO Installation Grant, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 29. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 29.01.2018 10:15

Akce dokumentů