E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEHP fondy – Zdraví: granty na bilaterální iniciativy

V rámci Fondů EHP a Norska, programu Zdraví, byla otevřena výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy. Žádosti jsou přijímány průběžně do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání finanční alokace.

Pokud vážně zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím co nejdříve, pokud možno alespoň 3 týdny před plánovaným podáním žádosti, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz, nebo Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz), abychom mohli včas nastudovat všechny administrativní požadavky výzvy.

Cílem výzvy je podpořit hledání partnerů z donorských států pro společné projekty, rozvoj bilaterálního partnerství, případně společnou přípravu projektové žádosti. Mezi podporovanými tématy jsou například prevence nepřenosných a přenosných onemocnění nebo antimikrobiální rezistence. Do aktivity musí být zapojen český subjekt (žadatel) a minimálně 1 subjekt z některého donorského státu – Norsko, Island, Lichtenštejnsko. Podporované iniciativy musí být realizovány nejpozději do 30. 11. 2019.

Podpořeny mohou být například studijní cesty a návštěvy donorských států a/nebo České republiky, workshopy nebo semináře k projednání možností projektové spolupráce nebo k přípravě projektu a podobné bilaterální aktivity. Maximální výše grantu je 128 930 Kč (5 000 EUR), minimální výše grantu není stanovena (celková alokace je 70 000 EUR). Míra financování je 100%. Kompletní žádost je nutné podat minimálně 25 pracovních dnů před plánovaným začátkem aktivity.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 30. 4. 2019.
Úprava 23. 5. 2019 (odkaz na Partner Search Form Ministerstva financí).
Úprava 25. 9. 2019 (změněno datum uzávěrky – prodlouženo do 31. 12. 2019).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 30.04.2019 16:15

Akce dokumentů