E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEHP a Norské fondy: výzva Rondane programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil v rámci programu Životní prostředí další výzvu Norských fondů s názvem Rondane. Žádosti budou přijímány od 14. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Výzva podpoří menší projekty zaměřené na ochranu a zachování ohrožených přírodních biotopů. Podporována budou dále opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů a to zejména těch, které jsou uvedeny na červených seznamech. Opatření musí být provedena mimo chráněná území. Povinnou přílohou projektu je odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Žadatelem musí být český subjekt, partnerství se zahraničními subjekty není pro realizaci projektu povinné, avšak je vítáno. Žádosti musí být podány výhradně elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Maximální výše grantu je 5,2 milionů Kč (200 tis. EUR), minimální výše grantu je 130 tisíc Kč (5 000 EUR). Celková alokace pro výzvu je 78 mil. Kč. Míra financování je 90%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 11. 9. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 11.09.2020 11:55

Akce dokumentů