E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEHP a Norské fondy: poslední letošní výzva programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil v rámci programu Životní prostředí další výzvu Norských fondů s názvem Reine. Žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2021.

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Výzva podpoří zejména informační a vzdělávací aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Hlavními tématy jsou: zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod, zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni.

Žadatelem musí být český subjekt, partnerství se zahraničními subjekty není pro realizaci projektu povinné, avšak je vítáno. Žádosti musí být podány výhradně elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Maximální výše grantu je 1,3 milionů Kč (50 000 EUR), minimální výše grantu je 130 000 Kč (5 000 EUR). Celková alokace pro výzvu je 31 mil. Kč. Míra financování je 90%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 18. 12. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 18.12.2020 12:45

Akce dokumentů