E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEHP a Norské fondy: další výzva programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil v rámci programu Životní prostředí další výzvu Norských fondů s názvem Bergen. Žádosti jsou přijímány do 30. 10. 2020.

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Výzva podpoří aktivity zahrnující implementace vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření, která byla identifikována v přijatých strategických dokumentech stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu. Preferovány jsou především prvky zelené a modré infrastruktury a preventivní prvky urbánní ekologie nebo ve volné krajině před negativními vlivy změny klimatu.

Žadatelem musí být český subjekt, partnerství se zahraničními subjekty není pro realizaci projektu povinné, avšak je vítáno. Žádosti musí být podány výhradně elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Maximální výše grantu je 26 milionů Kč (1 mil. EUR), minimální výše grantu je 5,2 milionů Kč (200 000 EUR). Celková alokace pro výzvu je 104 mil. Kč. Míra financování je 90%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 13. 8. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 13.08.2020 10:20

Akce dokumentů