E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFondy EHP – spolupráce s Norskem: výzva programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního protředí vyhlásil v rámci programu Životní prostředí 1. výzvu Fondu pro bilaterální vztahy s názvem Trolltunga. Žádosti jsou přijímány průběžně do 30. 6. 2020 nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Upozornění: tato výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska.

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Výzva podporuje široké spektrum aktivit, které musí vést k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem v oblasti životního prostředí. Do projektu musí být zapojen český subjekt (žadatel) a subjekt z Norska. V procesu žádání o grant je klíčová registrace obou subjektů do Partnership Database na webových stránkách programu.

Podpořeny mohou být například workshopy, semináře, krátkodobé vzdělávání, sběr dat, výměna odborníků nebo stáže. Maximální výše grantu je 390 000 Kč (15 000 EUR), minimální výše grantu je alespoň 26 000 Kč (1 000 EUR). Celková alokace pro výzvu je 100 000 EUR. Míra financování je 100%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 10. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 10.07.2019 11:50

Akce dokumentů