E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEJP RD: vzácná onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty

V rámci iniciativy European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases. Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 15. 2. 2019.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Do projektu může být zapojeno 4 až 6 partnerů z minimálně 4 zemí zapojených do výzvy; pokud alespoň 1 nebo alespoň 2 partneři jsou z některé z underrepresented countries (např. ČR), zvyšuje se maximální počet partnerů v projektu na 7 respektive na 8 (viz text výzvy). Z jedné země mohou být do jednoho projektu zapojeni maximálně 2 partneři. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele. Předpokládá se, že MŠMT v rámci této výzvy podpoří přibližně 2 až 3 české účasti v mezinárodních projektech.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na ludmila.souckova@natur.cuni.czco nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 12. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 18.12.2018 13:40

Akce dokumentů