E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeská rozvojová agentura: Podpora trojstranných projektů

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlásila dotační výzvu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“. Uzávěrka je 5. 3. 2018.

Pokud plánujete předložení žádosti do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny náležitosti přihlášky.

Vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace.

Cílem je kofinancovat aktivity českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny dalším donorem (například Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři). Smyslem trojstranných projektů je spolupráce mezi subjekty z České Republiky, dalšími vyspělými zeměmi a rozvojovými zeměmi (případně dalších zemí EU, pokud se jedná o projekty rozvojového vzdělávání a osvěty). Projekty by měly být primárně zaměřeny na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals).

Podmínkou přidělení dotace ČRA je aktivní zapojení českého subjektu do projektových aktivit, prokazatelný partnerský vztah mezi českým subjektem a zahraničními subjekty a finanční vstup zahraničního donora nebo donorů projektu. Podíl poskytnutých prostředků bude odpovídat výši spolufinancování požadovaného hlavním donorem projektu, současně nesmí překročit 50% celkových nákladů projektu ani 4 miliony Kč na rok.

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 2. 2. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 02.02.2018 10:30

Akce dokumentů