E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se

Mezinárodní program COST (European Cooperation in Scientific and Technical Research) zveřejnil seznam čtyřiceti nově schválených Akcí COST (COST Actions) – mezinárodních sítí výzkumníků i zástupců soukromého sektoru zaměřených na určité výzkumné téma. Tyto sítě jsou v principu otevřené – ke schválené Akci COST se mohou připojovat další účastníci. Akce COST jsou často doporučovány jako výborný nástroj pro budování mezinárodních výzkumných kontaktů.

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro českou vnitrostátní proceduru
     přistoupení k Akci COST: Romana Hogenová.

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro mezinárodní program COST:
     Ludmila Součková (Müllerová) a Klára Sobotíková.

Poznámka: Čeští výzkumníci se mohou zapojovat i do přípravy návrhů na nové Akce COST –
– Informace k aktuální výzvě na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Program COST je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, přičemž klade důraz na multidisciplinaritu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány  pouze „networkingové“ aktivity (krátkodobé výměny výzkumníků v délce 5 – 90 dní; pořádání setkání, workshopů a konferencí), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Akce COST jsou čtyřleté. K běžící akci se lze připojit nejpozději ve třetím roce jejího trvání.

Do běžící akce se lze v principu zapojit následujícími způsoby:
► Jako člen Management Committee – mohou být maximálně 2 z jedné země
     (případně jako Management Committee Substitute).
► Jako člen některé pracovní skupiny (working group member).
► Jako účastník některé z aktivit, které akce pořádá.
Podrobnosti viz Participate in an ongoing Action.

Ideální postup pravděpodobně je:

 • Nejprve kontaktovat vedení dané akce, ke které se výzkumník chce připojit – kontakty jsou uvedeny v databázi všech Akcí COST, a domluvit se na způsobu jeho zapojení.
 • Poté je nutné absolvovat českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST – zaslat MŠMT (1) Dílčí projekt COST (zdroj)popisující aktivity českého účastníka v rámci jeho zapojení do Akce COST opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu a (2) Souhlasné vyjádření k tomuto projektu (zdroj) od předsedy dané Akce COST (u běžící akce) nebo koordinátora akce (u nově schválené akce).
  Kontaktní osoba pro tuto proceduru na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Financování „networkingových“ aktivit mezinárodních Akcí COST
V rámci každé Akce COST má pouze jedna instituce funkci držitele grantu (Grant Holder). Ta prostřednictvím elektronického systému e-cost proplácí přímo jednotlivým účastníkům (osobám) cestovné a další příspěvky spojené s účastí na aktivitách Akce (podrobná pravidla viz COST Vademecum). Pouze když například některý z účastníků pořádá pro Akci workshop nebo letní školu, dostane jeho instituce od držitele grantu příspěvek na organizaci. Může se stát, že Akce nemá dostatečný rozpočet na financování cestovného pro všechny účastníky některé své akce, v takovém případě si (někteří) účastníci financují náklady spojené z cestou z vlastních zdrojů.

Podpora v České republice: Inter-COST
Výzkumníci z České republiky, kteří se již úspěšně zapojili do Akce COST a absolvovali českou vnitrostátní proceduru, se mohou ucházet o granty z českého programu Inter-COST, které umožňují částečně financovat například náklady na výzkum spojený s účastí v Akci COST, na cestovné spojené s účastí na aktivitách Akce (pokud je z důvodu nedostatku financí nemůže financovat rozpočet samotné mezinárodní Akce) a podobně.
Stránka českého programu Inter-COST.

Nově schválené Akce COST (podrobnosti o jednotlivých nových akcích, další běžící akce v databázi):

 1. An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century
 2. Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research
 3. Optimising Design for Inspection
 4. Dynamics of placemaking and digitization in Europe's cities
 5. Worlds of Related Coercions in Work
 6. Glioma MR Imaging 2.0
 7. Biodiversity of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by Unifying Perspectives
 8. Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation
 9. European network for Web-centered linguistic data science
 10. Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality
 11. Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practise and optional outcomes
 12. Molecular Dynamics in the GAS phase
 13. Rural NEET outh Network: Modelling the risks underlying rural NEETs social exclusion
 14. The geography of New Working Spaces and the impact on the periphery
 15. China in Europe Research Network
 16. Network for Research in Vascular Ageing 
 17. European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment 
 18. European Burden of Disease Network
 19. Research network for including Geothermal technologies into Decarbonized Heating and Cooling grids
 20. European network of FURan based chemicals and materials FOR a Sustainable development 
 21. PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles
 22. Attosecond Chemistry
 23. Future communications with higher-symmetric engineered artificial materials
 24. Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes
 25. Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water Problems
 26. New approaches in detection of pathogens and aeroallergens 
 27. The Core Outcome Measures for Food Allergy 
 28. Global Atrocity Justice Constellations
 29. Non-conventional yeasts for the production of bioproducts 
 30. Interactive Narrative Design for Complexity Representations 
 31. Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation
 32. Mathematical models for interacting dynamics on networks
 33. European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias 
 34. Computational materials sciences for efficient water splitting with nanocrystals from abundant elements 
 35. PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale 
 36. Multi-disciplinary innovation for social change 
 37. European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection 
 38. European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology 
 39. Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach 
 40. ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 18. 6. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 18.06.2019 09:15

Akce dokumentů