E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGender-Net Plus: mezinárodní projekty – výzva vyhlášena

V rámci iniciativy GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů zaměřených na integrování poznatků o pohlaví a genderu do výzkumu. Uzávěrka je 1. 3. 2018.

Účast českých subjektů v projektech bude financovat TA ČR, proto bude v případě českých subjektů financován pouze aplikovaný výzkum.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí zapojených do výzvy. Maximální délka projektu je 3 roky, projekty mohou začít nejdříve 1. 3. 2019 a skončit nejpozději 31. 12. 2021. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele zapojeného do výzvy, což je v případě českých účastníků TA ČR (viz Funding Organisation Rules).

Maximální míra financování v případě českých účastníků je 85%, zbývajících 15% nákladů musí účastník hradit z vlastních zdrojů (v případě výzkumných organizací může být dofinancování jak z veřejných, tak z neveřejných zdrojů).

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím Electronic Proposal Submission System. Současně musí čeští účastníci k 1. 3. 2018 odevzdat TA ČR povinné národní přílohy (viz Funding Organisation Rules, str. 12).

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky a některé přílohy samotné zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Financovaná témata

Výzva bude financovat projekty zaměřené na následující tematické oblasti (podrobný popis témat):

 • 1. Good health and well-being
  Gender-based violence
  Sex, gender and ageing
  Sex, gender and health
 • 2. Infrastructure, industrialization and innovation
  Gender and new technologies
  Gender in entrepreneurship and in the innovation system
 • 3. Climate action
  Gender dimension in climate behaviour and decision-making

Financování českých subjektů a souslednost výzev

 • Nejprve proběhne tato mezinárodní soutěž vyhlášená programem GENDER-NET Plus. Do této soutěže se hlásí mezinárodní konsorcia, do nichž mohou být zapojeni i čeští partneři. Ti současně odevzdávají TA ČR povinné národní přílohy týkající se jejich účasti v plánovaném projektu.
 • Po vyhodnocení mezinárodní soutěže bude vyhlášena speciální veřejná soutěž TA ČR (vyhlášení je plánováno na říjen 2018), do které budou moci podávat přihlášky pouze výzkumníci, kteří budou součástí konsorcií úspěšných v mezinárodní výzvě (aby byla finanční podpora jejich účasti v mezinárodním projektu formálně schválena).
  Zdroj.

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 5. 1. 2018.
Úprava 9. 1. 2018 (doplněna informace o zdrojích spolufinancování).
Úprava 10. 1. 2018 (doplněn odkaz na souhrnný dokument TA ČR o výzvě).
Úprava 5. 2. 2018 (odkaz na prezentaci ze semináře 30. 1. 2018).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 05.01.2018 08:15

Akce dokumentů