E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven

Je otevřená druhá výzva výzkumného fondu CELSA – CELSA Research Fund. Uzávěrka je 1. 3. 2018.

K výzvě může být vyhlášena dřívější interní uzávěrka
– sledujte prosím grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 4 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) je aliance KU Leuven a sedmi  středo- a východoevropských univerzit včetně Univerzity Karlovy. Do projektu financovaného z fondu CELSA musí být zapojeni alespoň 2 partneři (výzkumníci) ze 2 univerzit CELSA, přičemž minimálně 1 partner musí být z KU Leuven. Projektový návrh podává elektronicky partner z KU Leuven.

Předpokládá se, že Univerzita Karlova podpoří v této výzvě maximálně 2 projekty (pokud úspěšně projdou hodnocením). Celkem bude v celé CELSA „síti“ v této výzvě financováno až 11 projektů.

Téma projektů není nijak omezeno. Předpokládaný začátek řešení projektů je 1. 10. 2018. Délka řešení projektu je 2 roky. Projekt musí do 3 let od svého zahájení vést k podání společného projektového návrhu do programu Horizont 2020, jeho nástupce, nebo do obdobného programu.

Maximální rozpočet projektu se dvěma partnery je 120 000 EUR (90 000 EUR rozpočet partnera z KU Leuven, 30 000 EUR rozpočet partnera z další CELSA univerzity). S každým dalším partnerem (další zapojenou CELSA univerzitou) se maximální rozpočet projektu navyšuje o 30 000 EUR.

Informace k rozpočtu projektu pro Přírodovědeckou fakultu

  • Z projektu řešitel z Univerzity Karlovy nemůže financovat: hospodářskou činnost, investice, občerstvení.
    (Pokud by nemožnost hradit z projektu investice byla zásadní překážkou v podání kvalitní přihlášky, pokusíme se najít řešení na úrovni dohody fakulty s rektorátem – je ale nutné kontaktovat Oddělení projektového řízení v dostatečném předstihu.)
  • Podíl nepřímých nákladů (režií) je stanoven ve výši 25% z celkových přímých neinvestičních nákladů projektu (viz Opatření děkana č. 12/2016).
  • Příspěvek do sociálního fondu fakulty je stanoven ve výši 1,5% objemu nákladů projektu na mzdy (viz Opatření děkana č. 05/2017).

Kontaktní osoby
► Kontaktní osoba pro fond CELSA na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).
► Kontaktní osoba pro fond CELSA na rektorátě Univerzity Karlovy:
     Adéla Jiroudková z Evropského centra.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 15. 11. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 15.11.2017 09:25

Akce dokumentů