E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) nabízí granty a stipendia zaměřená na podporu česko-bavorské spolupráce.

Aktuálně jsou otevřené následující výzvy:

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2021

  • Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Podporovány jsou například česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace a podobně. Obzvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
  • Žadatelem je vysoká škola v Bavorsku. Výše podpory může být až 5 000 EUR, nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu. Projekt musí být dokončen a vyúčtován do listopadu 2021.
  • Žádosti je možné v roce 2021 podávat průběžně.
  • Podrobné informace.

Příspěvky na mobilitu v roce 2021

Podpora mobility z a do Bavorska – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce z Bavorska a z České republiky na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Žadatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol. Maximální příspěvek je 1000 EUR. Žádosti lze podávat průběžně (dokud budou k dispozici finanční prostředky).
Podrobné informace.

Pobyty v ČR

Informace o stipendiích pro bavorské studenty a výzkumníky na pobyty v ČR najdete na stránkách BTHA pod záložkou Stipendia.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 2. 3. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 02.03.2021 11:00

Akce dokumentů