E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) nabízí granty a stipendia zaměřená na podporu česko-bavorské spolupráce.
Poznámka: Také je otevřená výzva Inter-Action pro česko-bavorské výzkumné projekty,
Informace o této výzvě a interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu.

Aktuálně jsou otevřené následující výzvy:

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2019

  • Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Podporovány jsou například česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace a podobně. Obzvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).
  • Žadatelem je vysoká škola v Bavorsku. Výše podpory může být 1000 až 10 000 EUR, nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu. Projekt musí být dokončen a vyúčtován do listopadu 2019.
  • Uzávěrky v roce 2019: 15. 3., 15. 6. a 15. 9. 2019.
  • Podrobné informace.

Příspěvky na mobilitu v roce 2019

Podpora mobility z a do Bavorska – pro studenty vysokých škol, vyučující a vědce z Bavorska a z České republiky na studijní, přednáškové a výzkumné pobyty. Žadatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol. Maximální příspěvek je 1000 EUR. Žádosti lze podávat průběžně (dokud budou k dispozici finanční prostředky).
Podrobné informace.

Stipendia na jazykové kurzy a letní/zimní školy v Bavorsku

Stipendium zahrnuje náklady, které vznikají účastí studenta, pedagoga nebo vědce z veřejné vysoké školy v ČR na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku (stipendium zahrnuje poplatek za kurz a dále v odůvodněných případech příspěvek na ubytování do 400 EUR). O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky. Uzávěrka je 1. 4. 2019 (případně později dokud budou k dispozici finanční prostředky).
Podrobné informace.

Pobyty v ČR

Informace o stipendiích pro bavorské studenty a výzkumníky na pobyty v ČR najdete na stránkách BTHA pod záložkou Stipendia.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 13. 2. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 13.02.2019 10:30

Akce dokumentů