E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
07.12.2016 Interreg Rakousko-Česko: oznámen termín pro podávání žádostí
05.12.2016 Výzva programu H2020 - Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE)
02.12.2016 OP PIK: harmonogram výzev 2017 - spolupráce s firmami
02.12.2016 Prezentace z Národního informačního dne k Future and Emerging Technologies (FET) programu H2020
02.12.2016 Malé granty Velvyslanectví USA v Praze na vzdělávací projekty
02.12.2016 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
01.12.2016 Specifický vysokoškolský výzkum: Interní pokyny pro podávání nových projektů a závěrečných zpráv
25.11.2016 Horizont 2020 Rural Renaissance: vznikající konsorcium hledá další partnery
24.11.2016 TA ČR: Harmonogram veřejných soutěží 2017
23.11.2016 Uzávěrky pro Erasmus+ 2017: kolaborativní projekty, sdílené magisterské studium, studia evropských témat
18.11.2016 Prezentace ze semináře: Finanční a právní aspekty projektů Marie Skłodowska-Curie
18.11.2016 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
16.11.2016 Innovative Medicines Initiative - témata připravované 10. výzvy a podpora CPPT
15.11.2016 Prezentace ze semináře TA ČR: programy a výzvy plánované na 2017
14.11.2016 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
14.11.2016 Workshop k psaní projektů Marie Curie - Innovative Training Networks
11.11.2016 Národní informační den programu Future and Emerging Technologies (FET)
10.11.2016 Seminář k H2020: duševní vlastnictví a open research data v projektech
10.11.2016 Výzva pro německé instituce na podporu přípravy H2020 projektů s ČR
09.11.2016 Výzva programu H2020 - Personalized Medicine - uzávěrky dalších témat
08.11.2016 Výzva programu H2020 - Circular Economy - uzávěrky dalších témat
08.11.2016 Výzva programu H2020 - Greening the Economy - témata pro rok 2017
03.11.2016 Seminář české kanceláře CZELO v Bruselu na PřF 12. 12. 2016
03.11.2016 Seminář PřF: Základy práce s Účastnickým portálem programu Horizont 2020 (Participant Portal)
03.11.2016 Visegrad Grants – uzávěrka 1. prosince – pouze v roli partnerů
02.11.2016 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
01.11.2016 Prezentace z konference České dny pro evropský výzkum zaměřené na mobilitu výzkumníků
01.11.2016 EHP a Norské fondy CZ09: nevýzkumné aktivity k posílení spolupráce s Norskem
21.10.2016 ERC Consolidator Grants 2017: granty pro excelentní základní výzkum
20.10.2016 Prezentace z Národního informačního dne k Energy a Euratom v programu H2020
19.10.2016 Seminář: Finanční a právní aspekty projektů Marie Skłodowska-Curie
18.10.2016 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
12.10.2016 Výzva programu H2020 Bio-based innovation - další témata otevřena
12.10.2016 Výzva programu H2020 Rural Renaissance - další témata otevřena
12.10.2016 Výzva programu H2020 Blue Growth - další témata otevřena
11.10.2016 Seminář o projektech v programu Erasmus+
11.10.2016 Výzva programu H2020 Sustainable food security - další témata otevřena
10.10.2016 Česko-čínské projekty spolupráce ve výzkumu - podpora mobility výzkumníků 2017-2018
10.10.2016 Neuron Impuls - projekty základního výzkumu: předběžné informace o soutěži
07.10.2016 Výzvy programu H2020 v oblasti dopravy - uzávěrky dalších témat
04.10.2016 Borealis Student Innovation Award: příležitost pro chemiky
03.10.2016 Program TRIO: vyhlášena druhá veřejná soutěž
03.10.2016 Výzva OP PPR: Podpora transferu technologií z výzkumu do praxe
03.10.2016 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
30.09.2016 Seminář VŠCHT: Jak zvýšit úspěšnost Vašeho výzkumného projektu (gender aspects)
29.09.2016 AKTION Česká republika - Rakousko: projekty spolupráce - uzávěrka 30. listopadu
26.09.2016 Výzva programu H2020 - Circular Economy: uzávěrky dalších témat z oblasti chemie
23.09.2016 Webstream informační akce Innovative Medicines Initiative
23.09.2016 Seminář MU v Brně: granty ERC, MSCA Individual Fellowship a Fulbrightova komise
21.09.2016 Program TRIO: zveřejněn harmonogram plánované druhé veřejné soutěže

Akce dokumentů