E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
04.04.2018 CONCERT-Japan: Funkční porézní materiály – výzva pro mezinárodní projekty
04.04.2018 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
04.04.2018 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
03.04.2018 TA ČR ÉTA – propojení společenských věd a inovací: podpora při přípravě projektů
03.04.2018 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – národní výzva 2018
28.03.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships – 25/4/2018 – připomenutí
28.03.2018 Program ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství
27.03.2018 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Skłodowska-Curie
27.03.2018 Seminář k programu LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu – 4/4/2018
27.03.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – národní pravidla
23.03.2018 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2018
22.03.2018 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu – interní pokyny
20.03.2018 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST – uzávěrka 27. dubna
19.03.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva vyhlášena
19.03.2018 TA ČR: Seminář k mezinárodní výzvě M-era.Net (materiálový výzkum) – 4/4/2018 (i online)
16.03.2018 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
15.03.2018 Innovative Medicines Initiative: 14. výzva
15.03.2018 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
15.03.2018 Interreg Europe: Národní informační den ke 4. výzvě – 10/4/2018
14.03.2018 Interreg Rakousko-Česko: termín pro podávání žádostí
13.03.2018 Seminář ČZU: Výzvy H2020 – zemědělství, klima, životní prostředí, suroviny – 20/3/2018
12.03.2018 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu
12.03.2018 H2020 výzva: Future and Emerging Technologies – FET Open
07.03.2018 Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie 21/3/2018 – připomenutí
06.03.2018 TA ČR: Seminář k soutěži EPSILON – 20/3/2018
02.03.2018 Nová brožura: Rychlý průvodce – Jak vytvořit projektový návrh v H2020?
01.03.2018 Česko-ukrajinské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
01.03.2018 TA ČR EPSILON: vyhlášena 4. veřejná soutěž
01.03.2018 GA ČR: Standardní, Juniorské a Mezinárodní projekty – interní pokyny
27.02.2018 GA ČR: Standardní, Juniorské a Mezinárodní projekty – vyhlášení veřejných soutěží
26.02.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
23.02.2018 TA ČR: Dotazník – zapojení do dalších programů podpory mezinárodních projektů
22.02.2018 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2018
21.02.2018 TA ČR DELTA: plánovaná soutěž – mezinárodní projekty (Německo, Asie)
21.02.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – plánovaná výzva
19.02.2018 GA ČR: Seminář pro uchazeče v soutěžích 2018
19.02.2018 TA ČR EPSILON: Plánovaná soutěž – prioritní výzkumné cíle
15.02.2018 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2017
15.02.2018 European Climate Initiative: mezinárodní projekty výměny poznatků o ochraně klimatu
15.02.2018 Prezentace z fakultního semináře: Grantové příležitosti v programu H2020
14.02.2018 Canadian Institute For Advanced Research: možnost zapojení do mezinárodní výzkumné sítě
09.02.2018 Informační den k H2020: Budoucí technologie, Šíření excelence, Věda pro společnost
08.02.2018 Seminář na PřF: Grantové příležitosti v programu H2020 – připomenutí
07.02.2018 HDHL: Výživa a epigenom – výzva pro mezinárodní projekty
02.02.2018 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) – připomenutí
02.02.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
02.02.2018 Česká rozvojová agentura: Podpora trojstranných projektů
31.01.2018 Informační den COST – připomenutí
30.01.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – 25/4/2018
29.01.2018 EMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin

Akce dokumentů