E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
24.04.2019 TA ČR Delta – mezinárodní bilaterální projekty aplikovaného výzkumu: plánovaná soutěž
24.04.2019 TA ČR: workshop k mezinárodním projektům Biodiversa (6/6/2019)
24.04.2019 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2019 – druhá vlna
24.04.2019 Workshop k H2020: Příprava projektů řešených konsorcii (16/5/2019)
18.04.2019 Česko-polské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020
17.04.2019 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
16.04.2019 Granty Mezinárodního visegrádského fondu
16.04.2019 CONCERT-Japan: water management – výzva pro mezinárodní projekty otevřena
16.04.2019 TA ČR a MPO: plánovaná soutěž nového programu Trend
15.04.2019 TA ČR: workshop k mezinárodním výzvám typu Cofund (26/4/2019)
12.04.2019 Fakultní termíny pro podepisování smluv GA UK pro rok 2019
11.04.2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2019
10.04.2019 MŠMT – Inter-Excellence: přibližný harmonogram výzev 2019
09.04.2019 Workshop pro žadatele o ERC granty – registrace otevřena (20-21/5/2019)
05.04.2019 Fakultní seminář: Program H2020 – stáže pro postdoky (15/5/2019)
05.04.2019 Bio-Based Industries: mezinárodní projekty v oblasti biotechnologií – výzva otevřena
04.04.2019 LIFE: ochrana životního prostředí a klimatu – evropská výzva 2019
02.04.2019 Česko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
29.03.2019 CONCERT-Japan: water management – plánovaná výzva pro mezinárodní projekty
27.03.2019 Univerzitní workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships (25/4/2019)
25.03.2019 Seminář ČVUT: COST Actions a Inter-COST (13/5/2019)
25.03.2019 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva
25.03.2019 H2020 Bio-Based Industries: informační den k aktuální výzvě (25/4/2019)
25.03.2019 Inter-Action: projekty česko-indické spolupráce ve výzkumu
19.03.2019 GA ČR: Standardní, Juniorské, Mezinárodní (a EXPRO) projekty – interní pokyny
19.03.2019 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – výzva otevřena
19.03.2019 Norské fondy – Životní prostředí: kontaktní seminář (10/4/2019)
18.03.2019 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2018
18.03.2019 LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva
13.03.2019 GA ČR: interní pokyny pro podávání Standardních a Mezinárodních projektů
11.03.2019 Inovační vouchery Středočeského kraje
11.03.2019 NAKI II: aplikovaný výzkum národní identity a kulturního dědictví
08.03.2019 Seminář k programu LIFE – ochrana životního prostředí a klimatu (20/3/2019)
06.03.2019 4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodni spolupráce – připomenutí
04.03.2019 Interreg Central Europe: vyhlášená výzva
04.03.2019 Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie (2/4/2019)
04.03.2019 Česko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020-2021
01.03.2019 Česko-rakouské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2020 – 2021
01.03.2019 OP PPR: Pražský voucher na inovační projekty
27.02.2019 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
26.02.2019 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2019
25.02.2019 GA ČR: Standardní, Juniorské, Mezinárodní a EXPRO projekty
25.02.2019 Inter-Action: projekty česko-americké spolupráce ve výzkumu
22.02.2019 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – připravovaná výzva
21.02.2019 Workshop pro žadatele o ERC granty – rezervujte si datum (20-21/5/2019)
18.02.2019 Velvyslanectví USA: Program malých grantů
15.02.2019 TA ČR: Předběžný harmonogram veřejných soutěží 2019 aktualizován
13.02.2019 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
12.02.2019 Erasmus+: Strategická partnerství – připomenutí
12.02.2019 GA ČR: Seminář pro uchazeče (7/3/2019)

Akce dokumentů