E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i k rozvoji spolupráce stávající, a které mají vyhlídky na pokračování v podobě projektů financovaných z jiných zdrojů (například z programů EU).

Nejbližší termín pro podávání návrhů projektů je pravděpodobně 15. 4. 2021 (termíny pro podávání návrhů bývají každoročně 15. dubna, 15. září a 30. listopadu).

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu: (bude upřesněno).

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Projekt předkládají společně český a rakouský partner. Délka řešení projektů zpravidla nepřesahuje 1 rok. Mezi aktivity podporované v rámci projektů patří například:

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 17. 6. 2020.
Úprava 20. 10. 2020 (změna data nejbližší uzávěrky).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Středa 17.06.2020 15:55

Akce dokumentů

Kategorie: