E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i k rozvoji spolupráce stávající, a které mají vyhlídky na pokračování v podobě projektů financovaných z jiných zdrojů (například z programů EU).

Nejbližší termín pro podávání návrhů projektů je 15. 9. 2018 (termíny pro podávání návrhů jsou každoročně 15. dubna, 15. září a 30. listopadu).

Pro Přírodovědeckou fakultu bude vyhlášena dřívější interní uzávěrka, sledujte prosím grantové aktuality nebo aktuality zahraniční administrativy.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Projekt předkládají společně český a rakouský partner. Délka řešení projektů zpravidla nepřesahuje 1 rok. Mezi aktivity podporované v rámci projektů patří například:

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 26. 2. 2018.
Úprava 22. 5. 2018 (aktualizována informace o nejbližší uzávěrce).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 26.02.2018 14:50

Akce dokumentů