E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAKTION Česká republika - Rakousko: projekty spolupráce

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i k rozvoji spolupráce stávající, a které mají vyhlídky na pokračování v podobě projektů financovaných z jiných zdrojů (například z programů EU).

Nejbližší termín pro podávání návrhů projektů je 30. 11. 2017 (termíny pro podávání návrhů jsou každoročně 15. dubna, 15. září a 30. listopadu).

Interní termín fakulty: 23. 11. 2017

Projekt předkládají společně český a rakouský partner. Délka řešení projektů zpravidla nepřesahuje 1 rok. Mezi aktivity podporované v rámci projektů patří například:

  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze,
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, atd.

Pokyny pro sestavení návrhů projektů.

Kontaktní osoba pro tento program na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 29. 9. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 29.09.2017 15:15

Akce dokumentů