E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodni spolupráce – připomenutí

Univerzita Karlova bude v rámci svého zapojení do aliance univerzit 4EU+ poskytovat minigranty, jejichž cílem je podpořit běžící i nové spolupráce mezi partnery ze zapojených univerzit v oblasti výzkumu a vzdělávání. Uzávěrka je 31. 3. 2019.

Pokud plánujete podání přihlášky,
► informujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 22. 3. 2019,
    Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz);
► nejpozději 26. 3. 2019 zašlete prosím ke kontrole rozpočet
     (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Přihlášky se podávají elektronicky na ec@cuni.cz,
v kopii prosím zašlete přihlášku také na ludmila.souckova@natur.cuni.cz.

Žadatelem musí být zaměstnancem Univerzity Karlovy s úvazkem minimálně 0,5. Dále musí být do projektu zapojeni partneři z minimálně 2 dalších univerzit z aliance 4EU+, povinnou přílohou přihlášky je písemné vyjádření zájmu těchto partnerů (Letter of Intent).

Univerzity zapojené do aliance 4EU+:

Projekty musí být v souladu se strategií 4EU+, která je popsaná v dokumentu 4EU+ Mission Statement. Dále musí každý projekt a odpovídat na jednu ze čtyř Flagships 4EU+ (viz též podrobný popis jednotlivých Flagships):

  • Flagship 1: Health and demographic change in an urban environment
  • Flagship 2: Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages
  • Flagship 3: Transforming science and society by advancing information, computation, and communication
  • Flagship 4: Biodiversity and Sustainable Development

Flagships jsou poměrně široké tematické okruhy – obory či konkrétní témata nejsou nijak omezena. Projekty budou financovány z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, proto musí v projektu hrát významnou roli výzkumný aspekt a součástí by mělo být i propojení výzkumu a vzdělávání (jedním z hlavních cílů 4EU+ je research-based education). Granty by měly sloužit jako „seed money“, které příjemcům umožní ucházet se o finance na další spolupráci z jiných zdrojů (např. Erasmus+ nebo Horizont 2020). Předpokládá se, že v dalších letech se již tato výzva nebude opakovat.

Rozpočet:

  • Maximální výše minigrantu je 300 000 Kč.
  • Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 15. 12. 2019.
  • Minigrant lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podporu výměny doktorandů či postdoků, krátkodobé stáže v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporující virtuální mobilitu, nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.
  • Z minigrantu nesmí být hrazeno občerstvení ani investice.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 6. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 06.03.2019 12:55

Akce dokumentů