E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

NOVINKA: Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
22.06.2017 Jihočeské podnikatelské vouchery 2017
22.06.2017 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
19.06.2017 Prezentace: příležitosti v H2020 - Science with and for Society, SC6 Societies
19.06.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
16.06.2017 TA ČR: Seminář k novému programu ÉTA - propojení společenských věd a inovací
14.06.2017 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017: „interní pokyny“
13.06.2017 Novinka v zobrazování grantových aktualit Přírodovědecké fakulty
12.06.2017 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST - uzávěrka se blíží
09.06.2017 TA ČR DELTA: spolupráce s asijskými partnery - veřejná soutěž a záznam semináře
02.06.2017 Seminář: příležitosti v H2020 - Science with and for Society, SC6 Societies
31.05.2017 EMBO granty: Courses & Workshops
30.05.2017 Veřejná soutěž MZ - projekty zdravotnického výzkumu a vývoje
29.05.2017 Seminář: Komunikační strategie v projektech H2020
29.05.2017 MŠMT: podpora česko-bavorské spolupráce - plánovaná výzva
24.05.2017 Prezentace ze semináře: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
23.05.2017 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships: rady pro žadatele
18.05.2017 Seminář: Výzkumné pobyty v zahraničí - Marie Curie a Fulbrightova komise
17.05.2017 ERC Advanced 2017 - excelentní základní výzkum: otevřená výzva a interní pokyny
16.05.2017 Eurostars - mezinárodní projekty inovací: příští uzávěrka a webinář
16.05.2017 Program TRIO: vyhlášení 3. veřejné soutěže a seminář - doplněno
16.05.2017 Workshop k H2020: důležité platformy v průmyslovém pilíři
16.05.2017 Program ZEMĚ: seminář ke 2. veřejné soutěži
15.05.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
12.05.2017 Výzva H2020: Science with and for Society
12.05.2017 Výzva H2020: Low-Carbon Energy – poslední témata otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 Twinning otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 ERA Chairs otevřena
11.05.2017 Výzva H2020 FET-Open: budoucí a vznikající technologie
11.05.2017 Seminář na PřF: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
10.05.2017 Interreg Danube: 2. výzva otevřena
03.05.2017 Visegrad Grants - uzávěrka 1. června
02.05.2017 TA ČR: semináře k veřejným soutěžím EPSILON a ZÉTA - videa a prezentace
02.05.2017 LIFE - projekty ochrany životního prostředí a klimatu: výzva 2017
02.05.2017 Program ZEMĚ: projekty aplikovaného výzkumu v zemědělství
28.04.2017 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
25.04.2017 Workshop pro žadatele: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships
25.04.2017 Program TRIO: plánovaná 3. veřejná soutěž
24.04.2017 Seminář na PřF: Příležitosti v H2020 - klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny
19.04.2017 Výzva MŠMT: česko-francouzské projekty - spolupráce ve výzkumu
18.04.2017 Výzva MŠMT: česko-rakouské projekty - spolupráce ve výzkumu
18.04.2017 Výzva MŠMT: česko-německé projekty - spolupráce ve výzkumu
18.04.2017 NATO: Víceleté mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
18.04.2017 Bio-Based Industries: výzva 2017
18.04.2017 National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy
11.04.2017 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017: výzva otevřena
10.04.2017 Prezentace z Národního informačního dne ke grantům Marie Curie
06.04.2017 TA ČR program EPSILON: 3. veřejná soutěž vyhlášena
05.04.2017 Inter-Vector: podpora českého zastoupení v řídících orgánech mezinárodních výzkumných organizací
05.04.2017 Inter-Transfer: podpora spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi
29.03.2017 Mezinárodní workshop: Využití výsledků v H2020 projektech - zdraví a biotechnologie

Akce dokumentů