E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO oddělení podpory vědy

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro grantovou, pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty, administrativu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.


Formuláře OPV | Zahraniční administrativa | Publikační činnost (OBD/RIV) | Granty a Projekty


 

Kontakt:

Oddělení podpory vědy (OPV) 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

Personální složení - kontakty

 

Úřední hodiny OPV:
Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

Zahraniční agenda:
Pondělí až čtvrtek    9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 

Služby oddělení:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

OBLAST

PODOBLAST

KONTAKTNÍ OSOBY

 

Publikační činnost

OBD/RIV

Mgr. Eva Tesaříková Březinová

221 951 591

Ediční činnost

Přidělení ISBN

 

 

 

Ediční plán Karolína

 

 

Knihovny

 

Mgr. Eva Tesaříková Březinová

 

Elektronické informační zdroje

 

Bc. Radka Lukášová                 

221 951 588

Granty a projekty

 

- modul GaP

- administrativa

 

grantové kompetence

Bc. Romana Hogenová              

Andrea Johnová                         

Tomáš Palatý                             

Ludmila Müllerová                      

Vera Chvojková   

Jiří Stockmann                     

221 951 164

221 951 965

221 951 119

221 951 118

221 951 794

221 951 128

Moodle, podpora vyučujících

Informace o Moodle

Mgr.Helena Ferklová              

221 951 968   

 

Školení pro začátečníky

 

 

        Podpora dalších vědeckých  

     aktivit

Akademické kvalifikace

Olga Kaiglova                           

221 951 161

 

Agenda Vědecké rady

 

 

Celoživotní vzdělávání

Univerzita třetího věku

Bc.Veronika Tesarikova          

221 951 067

 

Bakalář PLUS

 

 

 

CŽV EN

 

 

 

Doplňující pedagogické studium

 

 

 

Rekvalifikační kurzy

 

 

 

Přípravné kurzy

 

 

 

Specializační kurzy

 

 

Zahraniční administrativa

 

Pavla Pouskova                         

221 951 160

Fond mobilit UK

 

Pavla Pouskova

 

další mobility

Visegrad

 

 

 

Aktion, Ceepus, Barrande aj.

 

 

 

7. AMB - mobility

 

 

 

 

Akce dokumentů