E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO oddělení podpory vědy

Oddělení podpory vědy zajišťuje administrativní, informační, případně i organizační podporu pro grantovou, pedagogickou a publikační činnost vědeckých, pedagogických pracovníků fakulty, administrativu pro výjezdy do zahraničí pro studenty i pedagogy, mezinárodní výměnu studentů.


Formuláře OPV | Zahraniční administrativa | Publikační činnost (OBD/RIV) | Granty a Projekty


 

Kontakt:

Oddělení podpory vědy (OPV) 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: opv@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1962

Personální složení - kontakty

 

Úřední hodiny OPV:
Pondělí až pátek      9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

Zahraniční agenda:
Pondělí až čtvrtek    9.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00

 

Služby oddělení:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
Zahraniční administrativa Věra Fojtíková, 2 2195 1160
Publikační činnost (OBD/RIV) Mgr. Eva Tesaříková Březinová, 2 2195 1591
Granty a projekty

Bc. Romana Hogenová, 2 2195 1164
Andrea Johnová,  2 2195 1965

Tomas Palaty, 2 2195 1119

Ludmila Müllerová, 2 2195 1294

Vera Chvojkova, 2 2195 1794

Elektronické informační zdroje Bc. Radka Lukášová, 2 2195 1588
Knihovny Mgr. Eva Tesaříková Březinová, 2 2195 1591
Ediční činnost Mgr. Eva Tesaříková Březinová, 2 2195 1591
Moodle, podpora vyučujících Mgr. Helena Ferklová, 2 2195 1968
Podpora dalších vědeckých aktivit

Olga Kaiglová, 2 2195 1161

Celoživotní vzdělávání

Veronika Tesaříková, 2 2195 1067 (CŽV)
Erasmus - koordinace RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D., 2 2195 1166

Akce dokumentů